Blogoczytacz

Najnowsza wersja oprogramowania hamowni

2023-05-08 10:13
Najnowsza wersja oprogramowania hamowni

Około 40% użytkowników naszych hamowni wciąż nie zaktualizowało oprogramowania do najnowszej wersji. Bardzo polecamy aktualizację.
Bardzo mocno została poprawiona kontrola hamulców, szybkość i reakcja. Można również przyśpieszyć wybieg przy użyciu trybu absorbera (hamulec elektrowirowy działa również podczas zwalniania z maksymalnej prędkości).

Po aktualizacji nasz OBDlink odczytuje wszystkie ważne PID (informacjami z czujników sterownika) i hamownia rysuje je na wykresach.
Ciekawą opcją jest możliwość bezpośredniego połączenia z sondami Innovate Motorsport LC-2 i LM-2 po przez złącze USB.
Hamownia teraz bsługuje też za pomocą bramki CAN-BUS bezpośrednią komunikację z Ecumaster EMU, Ecumaster Lambda to CAN controller, Plex Knock Monitor etc.
Można równiez wysyłać za pomocą CAN-BUS praktycznie wszystkie rejestrowane sensory.

Wróć

facebook